Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, 
ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, 
którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. 
Bolesław Prus

IX Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando” jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne jest imprezą otwartą, skierowaną do świadomej grupy odbiorców. Ideą projektu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i nowatorski sposób.
Założeniem organizatorów jest, aby uczestnik konkursu w przemyślany sposób przygotował się do prezentacji utworów wokalnych i muzycznych o tematyce żołnierskiej i patriotycznej. Dlatego też ważnym elementem udziału w konkursie jest nie tylko artystyczna i estetyczna prezentacja utworów, ale równoczesne zainteresowanie wykonawców genezą ich powstania.
Projekt składa się z dwóch części – po wewnętrznych eliminacjach w Państwa placówkach, z wytypowanych uczestników na konkurs, który odbędzie się 10 listopada br., komisja artystyczna wskaże laureatów.
W drugim etapie projektu, który odbędzie się 20 listopada w Sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu. Intencją organizatorów jest stworzenie podczas „Koncertu Laureatów” odpowiedniego tła historycznego do prezentowanych utworów.
Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej i żołnierskiej oraz tworzenie okazji do zagłębienia się w genezę powstawania utworów, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei i regulaminu konkursu w Państwa środowisku.