Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się 15 stycznia 2012 r.