żołnierskie3 jpg

XI  Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej

„Żołnierskie Mormorando”

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu po raz XI organizuje przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne adresowane do społeczności województwa Małopolskiego pn. Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando”. Ideą tego projektu jest propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i przyjemny sposób.

Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów. Pierwszy, to (sugerowane) wewnętrzne eliminacje w Państwa placówkach kulturalnych i oświatowych, których zadaniem jest wyłonienie przedstawicieli na konkurs. 6 listopada odbędzie się drugi etap będący zasadniczą częścią konkursu zorganizowany w siedzibie organizatora, w którym po prezentacjach artystycznych jury wskaże laureatów. W trzecim etapie pn. „Koncert Laureatów”, który
z udziałem finalistów odbędzie się 11 listopada, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu.

Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej
i żołnierskiej zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii narodu nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową i więzi rodzinne

 

KARTA ZGŁOSZENIA

regulamin 2013  

Miejski Ośrodek Kultury,  ul Rynek 16, 32-720  Nowy Wiśnicz

tel. 014 6128704,  014 6850933,  fax. 014 6850911, http://mok.nw.com.pl  e-mail: mok@nowywisnicz.pl

NIP: 868-10-14-940,  REGON: 850044924,  Nr konta: 38 85890006 0230 0610 0830 0002