kobyle ferie jpg

Harmonogram dzienny prowadzonych zajęć  feryjnych –

Swietlica Wiejska w Kobylu.

 

Lp Data Miejsce Tematyka zajęć Prowadzący Czas trwania Ilośćuczestników
1 03.02 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

Domy osób starszych które zamierzamy odwiedzić

–          Omówienie harmonogramu projektu.–          Podzielenie zespołu realizującego na grupy.

–          Ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie i wykonanie upomimku dla podopiecznych, któryn zostanie wręczony na zakończenie projektu.

–          Zapoznanie uczestników z zadaniem i harmonogramem zajęć.

–          Przydzielenie projektowiczom osób, którymi będą się opiekować/pomagać.

 

Odwiedziny kolejnych podopiecznych w ich domach

 • •  rozmowa na temat pomocy, jakiej oczekują.
Krystyna Biernat – koordynator 

 

 

   4 h

 

      18

2 04.02. 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

 

 

Domy podopiecz-nych

Rozmowa z uczestnikami o oczekiwanej pomocy ze strony podopiecznych. 

Wyposażenie grup w niezbędny sprzęt .

 

Wizyta u podopiecznych:

 • •    prace porządkowe,
 • •     robienie zakupów,
 • •     rozmowa

( według potrzeb).

 Krystyna Biernat- koordynator

 

  4 h

 

      18

3 05.02. 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

 

 

 

Plener

Zabawy  i   gry stolikowe z prawidłami

 • •   rozwijanie pozytywnych cech charakteru,
 • •    współzawodnictwo

 

Akcja „Czytamy głośno”.

 

Zabawy na śniegu:

 • •    saneczkowanie
 • •    śnieżki
 • •    lepienie figur śniegowych
 • •    rozwijanie cech motorycznych i ogólnej sprawności ruchowej  
 Krystyna Biernat- koordynator

 

 

 

  4 h

   

      18

4 

 

 

 

 

 

 

 

06.02. 2014 

 

 

 

Świetlica Wiejska 

 

 

 

Domy podopiecz-

nych

Zajęcia plastyczne na temat:„Zima i gwiazdka”

 • •    kształcenie wrażliwości estetycznej
 • •    rozwijanie aktywności twórczej

 

Odwiedziny podopiecznych.

 • •    Rozmowy i praca według potrzeb
 • •    zaproszenie na wieczór poetycki

 

Agata Załupska-plastyk 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

 

  4 h

   

 

      18

5 07.02. 2014 Świetlica Wiejska Wieczór poetycki  z udziałem podopiecznych 

 • •    głośne czytanie poezji Wisławy Szymborskiej
 • •    konkurs na najciekawszą rymowankę
 • •    prezentacja utworów
 • •    wspólna biesiada
Krystyna Biernat-koordynator 

Dyrektor MOKu

 

Burmistrz Miasta

i Gminy

 

Dorota Jawień -nauczyciel

 

 

5 h

 

 

   18

6 10.02.2014 Świetlica Wiejska 

 

 

 

Domy podopiecz-

nych

 

 

Zabawy z muzyką

 • •    aerobik
 • •    nauka tańca

 

Wizyta u podopiecznych:

 • •    prace porządkowe,
 • •     robienie zakupów,
 • •    przygotowanie posiłku,
 • •     rozmowa

( według potrzeb).

 

Bernadetta Błoniarz MOK Nowy Wiśnicz

 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

4h

 

 

   18

7 11.02.2014 Kino “Planeta”w Brzesku Wyjazd do kina trójwymiarowego“Planeta” w Brzesku na wybrany film

 • •    dostarczanie wrażeń

 i emocji

 • •    dyskusja 
Krystyna Biernat-koordynator 

Janina Kolarz- nauczyciel

 

4h

 

  18

8 

 

 

 

 

 

 

12.02. 2014  Świetlica Wiejska 

 

 

Domy podopiecz-

nych

Wycieczka do Zakładu Ozdób Szklanych

 • •    obserwacja procesu produkcji
 • •    próby malowania wytworów przez uczestników wycieczki
 • •    rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Odwiedziny u podopiecznych

 • •    opieka nad zwierzętami domowymi
Wiesław Ćwik – zakład ozdób szklanych 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

  4h

 

 

   18

9 13.02.2014 Świetlica Wiejska Przygotowanie strojów .Czytanie z elementami inscenizacji  wierszy J. Brzechwy dla podopiecznych

 • •    poznanie literatury

 z elementami humoru

i groteski

 • •    wyzwalanie radości

 i śmiechu

Krystyna Biernat-koordynator 

Uczestnicy projektu

 

   4h

 

   18

 

10 14.02.2014 Świetlica Wiejska WALENTYNKI

 • •    wyszukiwanie fraz

o miłości w internecie

 • •    tworzenie walentynkowych laurek i upominków
 • •    obdarowanie znajomych

 i podopiecznych

 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 4h

 

   18