Ferie w KobyluCzas ferii to okres odpoczynku, ale to również czas zagospodarowania dzieciom w sposób twórczy i bezpieczny wolnych dni od zajęć szkolnych. Już tradycyjnie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu wspólnie ze świetlicami wiejskimi w poszczególnych miejscowościach gminy Nowy Wiśnicz organizuje program feryjny pn. „Pożyteczne ferie”. W programie dominują zajęcia rekreacyjno – wypoczynkowe tj. gry i zabawy ruchowe zarówno w salach świetlic wiejskich jak i na świeżym powietrzu, bale karnawałowe, grupowy wyjazd na lodowisko oraz zajęcia, których przesłaniem jest hasło „bawiąc uczymy”. Ważną częścią udanego wypoczynku stają się zajęcia pozostawiające po sobie wymierne efekty. M.in. świetlica wiejska w Kobylu wspólnie z MOK Nowy Wiśnicz oraz Fundacją Wspomagania Wsi realizuje projekt pn. „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

Założeniem projektu jest by w sposób atrakcyjny, pożyteczny, kreatywny i bezpieczny dla siebie i innych spędzić w grupie rówieśników, dwa feryjne tygodnie. Uczestnicy oprócz miło spędzanego czasu mają do wykonania specjalne zadanie – nieść pomoc najstarszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom wsi. Lansowanie takiego tematu nie tylko pozwoli na spełnienie dobrego uczynku, ale również pozwoli na kształtowanie szacunku młodego pokolenia do osób starszych oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nauczy umiejętnie rozpoznawać i dostrzegać w środowisku lokalnym te osoby, które potrzebują wsparcia czy wręcz życzliwości ze strony sąsiada. Uczestnicy projektu na zasadzie wywiadu środowiskowego wyłonili kilka osób, które są odwiedzane, prowadzone są z nimi rozmowy, robione są im zakupy, świadczona jest różnorodna pomoc. M.in. dla nich dzieci opracowały fragmenty tekstów, które głośno czytają. W zamian dowiadują się np. o ciekawych historiach z czasów dawnych o swojej miejscowości.
Oczywiście również ważnym aspektem projektu jest prowadzenie aktywnego wypoczynku. W programie uczestnicy feryjnych zajęć m.in. wyjadą do kina, odwiedzą Zakład Ozdób Szklanych, wspólnie przygotują widowisko teatralne, które zostanie wystawione dla rówieśników. Ponadto każdy uczestnik zajęć, codziennie otrzymuje drobny posiłek w formie drugiego śniadania.
Każda ze świetlic przygotowała program z atrakcjami (znaleźć go można na stronie internetowej www.nw.com.pl oraz www.mok.nw.com.pl), z którego mogą korzystać uczestnicy zajęć z innych świetlic, takim jest gminny turniej tenisa stołowego w Muchówce.

Leszek Marszałek