20140321_184830

W  świetlicy w Królówce odbywają się próby grupy teatralnej oraz

scholki do adaptacji sztuki Zofii Kossak-Szczuckiej pt. “Oczekiwany

gośc”, którego premiera zaplanowana jest na 13.04.2014roku. Trwają

także przygotowania pod okiem pana Albina Kiełtyki do Drogi Krzyżowej

śpiewanej pt.”Ślad losu”, która zostanie jak co roku odśpiewana

w naszym kościele.