Bez tytułu

Szanowni Państwo,

Firma Inspirations Media realizuje nowy projektu pt. „Licencja na projektowanie – szkolenia z grafiki prezentacyjnej i projektowania stron www”.

W ramach projektu oferujemy 2 rodzaje kursów : ECDL Advanced Grafika multimedialna i Przetwarzanie tekstów lub ECDL WebStarter.

Każdy kurs kończy się egzaminem  zewnętrznym  i uzyskaniem certyfikatu ECDL  Advanced lub ECDL WebStarter, który jest honorowany w większości Państw Europy.

Jedna osoba może wziąć udział w jednym kursie.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne dla uczestnika.

W kursach mogą wziąć udział osoby:

– w wieku 25 – 64 l.

– uczące się, pracujące lub zamieszkujące w  woj. małopolskim

– zamieszkałe na wsiach lub w miastach do 50 tys. mieszkańców

– z wykształceniem najwyżej średnim

– co najmniej podstawowa znajomość obsługi komputera

Każdy uczestnik kursu będzie miał zapewnione:

– bezpłatne szkolenie (60h)

– materiały szkoleniowe

– wykwalifikowanych instruktorów

– darmowy egzamin ECDL o wartości ok. 200,00 zł

Zajęcia będą się odbywały w grupach 11 osobowych. Kurs zakończony jest egzaminem ECDL (certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne).

W przypadku kiedy zbierze się cała grupa 11-to osobowa, będzie możliwość  realizowania zajęć w miejscu wskazanym przez uczestników.

Pierwsza edycja zaczyna się już w styczniu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikowalności.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie projektu www.licencjanaprojektowanie.pl.

Zwracamy się z gorącą prośba o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej, tablicach ogłoszeniowych i rozpromowanie wśród osób bezrobotnych lub pracujących spełniających powyższe kryteria.

Wzięcie udziału w powyższych kursach i uzyskanie certyfikatu ECDL może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy przez osoby bezrobotne i nie tylko, nabycia lub poszerzenia umiejętności i kompetencji w obszarach Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej .

 

Z poważaniem,

Zespół Inspirations Media

plakat+(2)

regulamin

Wszelkich informacji udziela Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu

Rynek 16