DSC_0270

W Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu 07 maja 2014r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla instruktorów pracujących we wszystkich Świetlicach Wiejskich na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Działania te są realizowane są przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu i Świetlice Wiejskie w ramach projektu „Pszczoły naszym skarbem” nagrodzonego w konkursie grantowym w ramach  programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” realizowanym od czterech lat przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. a od trzech lat w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia.

 Zaproszeni  na warsztaty wykładowcy są ekspertami w dwóch dziedzinach.  Pan Jan Ślósarz  posiada bogatą wiedzę i doświadczenie pszczelarskie. Prowadzi pasiekę doświadczalną przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach jak również swoją własną. Ogrom zdobytej wiedzy o tych niezwykle pożytecznych owadach przekazuje  z dużą pasją.  Dzięki wykładowi instruktorzy zdobyli bardzo dużo informacji o życiu, organizacji pracy pszczół i owadów pszczołowatych oraz działaniach jakie należy podejmować w celu ich ochrony.  Drugim ekspertem była Pani dr Anna Maria Ociepa zajmująca się badaniem współczesnej flory i fitosocjologią na terenie Polski. W wykładzie wszystkim uczestnikom przybliżyła jak ważna rolę pełnią pszczoły w ekosystemie, omówiła rośliny które są przyjazne pszczołom i owadom pszczołowatym oraz te, którą są zbyt inwazyjne. Wykłady wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami wzbogacającymi zdobytą przez uczestników warsztatów wiedzę.