DSC_0143

Kolejnymi działaniami w ramach grantu „ Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”  były warsztaty dla instruktorów, pracujących w Świetlicach naszej gminy. Odbyły się one 14 maja 2014r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu. Pierwszym poruszanym tematem było zagadnienie jak  w kulturze polskiej zapisały się te niezwykłe owady jakimi są pszczoły. Przykładów możemy szukać niemal w każdej płaszczyźnie.  W tradycji niezwykle ważna rolę odgrywały i nadal to czynią nie tylko pszczoły ale również ich produkty , a wśród nich niezwykłymi właściwościami obdarzony miód.  Motywy te występują w wielu podaniach, wierzeniach, legendach, opowieściach z życia i w nazywanych „mądrością narodu”- przysłowiach.  Wiele przykładów odnajdziemy w literaturze wszystkich epok.  Przeniesienie pszczelich pasiek do ogrodów zaowocowało nadaniu ulom artystycznego wymiaru. W rzeźbionych pszczelich domach odnajdziemy przykłady zoomorficzne ze smakoszem miodu niedźwiedziem. W grupie uli antropomorficznych odnajdziemy postacie  biblijne, świętych a wśród nich patrona pszczelarzy św. Ambrożego.  Informacje te rozwijała uczestnikom warsztatów etnolog Bernadetta Błoniarz. Druga część warsztatów prowadzona przez Agatę Załupską, poświęcona była przybliżeniu różnych technik plastycznych, którymi instruktorzy mogą się posłużyć w czasie realizacji zadań projektowych. Wypróbowali malarstwo na szkle, w dziedzinie papieroplastyki wykonano przykładowe zaproszenia na spotkania w placówkach, otrzymali inspiracje do wykonania artystycznych pszczół, które pomogą w utrwaleniu wiedzy na temat bodowy i funkcjonowania pszczołowatych. Wykonali również gipsowe pieczęcie, którymi można się posłużyć przy tworzeniu pamiątkowych dokumentów.

 Prace w ramach projektu w każdej placówce ruszyły pełną parą. Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy, aby zdobyta wiedza i doświadczenia zainspirowały do dalszych owocnych działań.