Obraz 248

Święto Matki Boskiej Wniebowziętej obchodzone 15 sierpnia, w Polsce znane jest również pod nazwą Święta Matki Boskiej Zielnej. Toteż w wielu miejscowościach, lokalna społeczność w szczególny sposób oddaje hołd patronce ziemi przynosząc do świątyń bukiety kwiatów, ziół, kłosy zbóż i chleb. Również na wiśnickiej ziemi przedstawiciele poszczególnych miejscowości rokrocznie wykonują wieńce dożynkowe, będące dziękczynieniem za ukończenie żniw. Te misterne, przestrzenne formy utkane z kłosów zbóż ziół i różnych, ozdobnych roślin najczęściej powstają w świetlicach wiejskich. W bieżącym roku na uroczystości odpustowe w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej zostały przyniesione wieńce z: Leksandrowej w kształcie kosza z kwiatami, Połomia Dużego kosz z owocami, Kobyla ul pszczeli, Kopalin wieniec w kształcie korony, Królówki wieniec odwzorowany na miejscowym kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Wiśnicza Małego serce, a z Olchawy przyniesiono kosz z figurą Matki Boskiej.