DSC_0455

14 sierpnia w ramach projektu pn. „Pożyteczne wakacje 2014” odbyła się kolejna wycieczka, tym razem do niezwykłego miejsca, jakim jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Kopalna Soli w Bochni. Wzięły w niej udział dzieci i młodzieży ze świetlic w Kobylu, Starym Wisniczu i Wiśniczu Małym. Zwiedzanie Kopalni począwszy, od zjazdu windą do podziemi szybem Campi, po przez wyprawę najpiękniejszymi i najciekawszymi wyrobiskami, unikatowymi komorami o charakterystycznym kształcie i układzie geologicznym, o surowym wyglądzie kaplicami z pięknymi rzeźbami i malowidłami, a także oglądanie narzędzi i urządzeń górniczych, którymi posługiwano się przed wiekami to niezwykła przygoda. Oprowadzanie dodatkowo zostało ubarwione podaniami i legendami związanymi z kopalnią a przedstawiona prezentacja multimedialna dopełnia zwiedzanie. Wrażenia z pobytu w podziemiach kopalni połączone z korzyściami zdrowotnymi, wyniesionymi z panującego tam mikroklimatem, to dobry zastrzyk energii przed nowym rokiem szkolnym.

Projekt „Pożyteczne wakacje 2014” jest realizowany w ramach środków „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Antyalkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2014r.” promującego trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.