dsc_0057

W Jabłonce na Orawie w dniach 11-12 października odbywał się VI Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorzy Przeglądu – MCK „SOKÓŁ” w Nowym Sączu, MODR w Karniowicach oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce podkreślili jak ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym pełnią Koła Gospodyń Wiejskich. Dzisiaj są organizacjami przekazującymi w swoich działaniach bogactwo tradycji, zwyczajów, obrzędów z regionów. Kultywują je w różnorodnych działaniach w swoich regionach. Podczas przeglądu dzielili się tym cennym zasobem kulturowym.

W przeglądzie  udział wzięło również  KGW z Olchawy. Każda z uczestniczących grup ( a było ich jedenaście z dziewięciu powiatów małopolski) miała przygotować się do konkursu w kilku kategoriach. Jednym z nich był haft. Zespoły trzyosobowe wykonywały zdobienia poszczególnych elementów strojów ludowych. Panie z Olchawy w tej kategorii zajęły najwyższą lokatę. W kolejnych dwóch konkurencjach należało przygotować scenkę obrazującą zwyczaje, prace gospodarskie lub obrzędy z regionu oraz przygotować potrawę regionalną . Suma zdobytych punktów we wszystkich konkursach decydowała o zajętym miejscu. Zaangażowanie i praca olchawskich gospodyń zaowocowała zdobyciem III miejsca. Serdecznie gratulujemy paniom z Olchawy  i życzymy dalszych sukcesów.