P1050786

W ostatnim okresie coraz częściej docierają do nas informacje o masowym wymieraniu pszczół. Zagrażają im coraz to nowe czynniki, z którymi muszą się zmagać. Idea pomocy tym niezwykle pożytecznym owadom przyświecała Fundacji Nasza Ziemia organizatorowi konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, do którego sponsorem grantu są Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu został jedną z szesnastu nagrodzonych placówek z całej Polski. Projekt realizowany był od miesiąca marca 2014r. Ostatnim etapem prac zaplanowanym na miesiąc wrzesień 2014r. była wizyta w placówkach oświatowych by podzielić się informacjami związanymi z pszczołami i realizowanym projektem. W każdym z dziesięciu oddziałów Akademii Przyjaciół Pszczół działających w Świetlicach w: Wiśniczu Małym, Starym Wiśniczu, Kobylu, Kopalinach, Olchawie, Królówce, Muchówce, Połomiu Dużym, Leksandrowej i Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Wiśniczu studenci mieli zadanie przygotowanie wniosków i postulatów, które nasunęły się im w czasie realizacji projektu a dotyczyły życia oraz ochrony i pomocy pszczołom. Wiedza, którą posiedli podsunęła im wiele trafnych spostrzeżeń, z którymi wyruszyli ze swoimi opiekunami do swoich kolegów. Opowiedzieli też o działaniach, które prowadzili w ramach projektu. Każdy oddział przygotował na okoliczność wizyt niespodziankę. Uczestnicy spotkań tworzyli pszczoły z materiałów recyklingowych, wykonywali malowanki, układali puzzle związane z pszczołami. Wszędzie przyjmowani byli bardzo serdecznie.

Kolejnym zadaniem było przygotowanie gniazd dla pszczół dziko żyjących. Do konstrukcji uli podarowanych przez pana Sebastiana Musiała należało zebrać odpowiednie materiały: słomki, drewno, cegłę, które mocowano w konstrukcjach. Młodzi ludzie wraz z instruktorami włożyli w tą pracę dużo serca. Zamontowano je w miejscach nasłonecznionych osłoniętych przed opadami atmosferycznymi. Czekają teraz na swoich lokatorów.

Zakończony projekt był realizowany z myślą by szerzyć ideę pomocy pszczołom i prowadzić konkretne zadania świadczące tą pomoc.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich instruktorów pracujących z młodymi studentami pani: Paulinie Czachor- Kukułka, Agacie Załupskiej, Renacie Harnaś, Anecie Gawąd, Annie Sułek, Krystynie Biernat, Lucynie Mochel, Katarzynie Policht, Paulinie Mus, Karinie Banaś, Annie Siek. Powierzone zadania wykonywały  z dużym zaangażowaniem za co dziękujemy życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Nowy Wiśnicz:

Świetlica Wiejska w Leksandrowej:

Świetlica Wiejska w Kobylu:

Świetlica Wiejska w Starym Wiśniczu:

Świetlica Wiejska w Muchówce

Świetlica Wiejska w Połomiu Dużym:

Świetlica Wiejska w Wiśniczu Małym:

Świetlica Wiejska w Kopalinach:

Świetlica Wiejska w Olchawie:

Świetlica Wiejska w Królówce: