żm 2014 jpg

 

Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.

 

Fragment tekstu zaczerpnięty z książki Jana Pawła II

Pamięć i tożsamość”

 

Szanowni Państwo,

XII Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando” jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne jest projektem skierowanym do społeczności Województwa Małopolskiego. Ideą tegoż konkursu jest propagowanie wśród młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i przyjemny sposób.

Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii narodu nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową i więzi rodzinne.

 Przedsięwzięcie składa się z trzech etapów. Pierwszy o charakterze lokalnym, to wewnętrzne eliminacje w Państwa placówkach, którego założeniem jest wyłonienie przedstawicieli na konkurs. 5 listopada 2014r., odbędzie się drugi etap będący zasadniczą częścią konkursu, w którym komisja artystyczna wskaże laureatów.

W trzecim etapie, „Koncercie Laureatów”, który odbędzie się 11 listopada 2014r, zostanie zrealizowane widowisko muzyczne o charakterze festiwalu.

 Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei i regulaminu konkursu w Państwa środowisku.

Regulami+ŻM

KARTA+ZGŁOSZENIA