DSC06419

W piątek 28 listopada w Zespole Szkół w Królówce zakończyła się realizacja kolejnej już edycji ogólnopolskiego projektu Śpiewająca Polska. Realizacja projekt przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu rozpoczęła się w kwietnia a beneficjentem był chór szkolny Królewskie Słowiki pod dyrekcją Katarzyny Adamczyk.

W ramach projektu, dwa razy w tygodniu odbywały się próby chóru. W chórze śpiewa 41 uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum. W swoim repertuarze posiada liczne kompozycje jedno i dwugłosowe piosenek żołnierskich i patriotycznych, kolędy, utwory ludowe i religijne.

W obecnej edycji chór wielokrotnie występował na uroczystościach szkolnych i gminnych. Do najważniejszych wydarzeń chóru należą m.in. czerwcowy koncert na Zamku w Nowym Wiśniczu, na którym wystąpiło 11 chórów z Małopolski, a które również brały udział w projekcie oraz warsztaty z emisji głosu dla wszystkich dyrygentów, (o czym wcześniej już informowaliśmy, zajęcia prowadziła śpiewaczka Olga Rusin).

Chór Królewskie Słowiki jest laureatem trzech konkursów, między innymi wyróżniony został na Małopolskim Przeglądzie Chórów Szkolnych programu Śpiewająca Polska regionu małopolskiego.

Dziękując Dyrektorom, Pani Elżbiecie Wołek i Panu Leszkowi Marszałkowi za bardzo owocną współpracę i pomoc w realizacji projektu

Katarzyna Adamczyk