2222

W Sali Widowiskowej MOK, 18.02.2015r.  poznaliśmy jedno z dzieł G. Klimta „Drzewo życia”. Wspólnie odtworzyliśmy to dzieło, a jego miniaturowe wersje powstały z rolek po papierze.