IMG_4560

Wśród licznych atrakcji organizowanych podczas ferii w Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym, 19 lutego odbył się Świetlicowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Radnego Połomia Dużego, który został zrealizowany w formie eliminacji do kolejnego etapu rozgrywek mającego miejsce w Muchówce. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii szkół podstawowych I miejsce i Puchar Radnego zajęła Aleksandra Brydniak, II miejsce Karolina Buczek a III miejsce Marcin Kurek. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce i Puchar Radnego zdobył Marcin Palej, II miejsce Bartłomiej Chrzan a III miejsce Jakub Daniec, Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. Szczególne podziękowanie składamy Radnemu Rady Miejskiej w Nowym Wisniczu, Panu Marcinowi Daniec za wsparcie inicjatywy oraz ufundowanie pucharów i statuetek, jak również sędziom turnieju Łukaszowi Chrzan i Grzegorzowi Oświęcimka. Nagrody na turniej zostały ufundowane przez MOK Nowy Wiśnicz oraz ze gminnych środków „Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2015r.”