Feryjne zajęcia regionalne w OER z czwartku zostały przeniesione na piątek