herb

Szanowni Państwo !

Zbliżający się dla mieszkańców Ziemi Wiśnickiej rok 2016, będzie szczególnym czasem. Przed 400 laty za przyczyną księcia Stanisława Lubomirskiego, wojewody krakowskiego zrodził się nowy organizm miejski. 8 czerwca 1616r., król Zygmunt III Waza, podpisał akt lokacyjny miasta, nadając mu prawo magdeburskie i liczne udogodnienia, co wprowadziło wówczas Nowy Wiśnicz na europejski szlak gospodarczy i kulturowy. Podążając tym szlakiem, jednocześnie pamiętając o wszystkich pokoleniach Wiśniczan, stajemy u bram 400. rocznicy tego wydarzenia. Na przestrzeni czasu wytyczonego umownymi datami od 8 czerwca 2016r., do 8 czerwca 2017r., poprzez liczne przedsięwzięcia będziemy starać się upamiętnić wydarzenia, które miały wpływ na dzieje naszego miasta. W historię Nowego Wiśnicza wpisało się szereg wybitnych, chociaż niejednokrotnie skromnych w swojej postawie osób, które właśnie w takich chwilach potrzeba nam wskazać jako wzór do naśladowania.

Przywołując słowa z aktu lokacyjnego „A to zaiste miasto będzie wolne dla wszystkich, którzykolwiek zechcą się tamże zgromadzić, swoje siedziby założyć i zamieszkać je za zgodą tegoż sławnego Hetmana, jako też sprawować tam handel i różnorakie rzemiosła i wszelkie inne zajęcia, godne dobrych obywateli”, obchody 400. rocznicy tego wydarzenia mają być niejako nową, symboliczną lokacją Nowego Wiśnicza, tym razem nie na magdeburskim, ale na prawie obywatelskim.

Jednym z pierwszych działań powołanego Komitetu Organizacyjnego obchodów 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wiśniczowi, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, jest ogłoszenie konkursu na projekt znaku graficznego (logo) jubileuszu ww. rocznicy. Konkurs ten nie tylko rozpoczyna cykl działań promujących obchody jubileuszu, ale również zostaje wpisany w plan, ponadlokalnej strategii promocji Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

Przekazujemy w Państwa ręce regulamin zachęcając do udziału wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Nowego Wiśnicza

Małgorzata Więckowska

Regulamin pn. 400. Rocznica nadania praw miejskich 10.03.2015.

karta zgłoszenia

karta zgłoszenia 2

oświadczenie

oświadczenie 2