Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu składa serdeczne podziękowania panu Marcinowi Bakalarzowi współwłaścicielowi Firmy „BHJ” S.C. Henryk Bakalarz, Jacek Bakalarz, Marcin Bakalarz z Nowego Wiśnicza za nieodpłatne przekazanie kruszywa, którym  został utwardzony teren przy Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu.