LOGO 400 lecia miasta Nowego Wiśnicza

logo jpg

Został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie logo 400-lecia Nowego Wiśnicza. Inauguracja obchodów jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Nowemu Wisniczowi rozpocznie się 8 czerwca 2016 roku.

Na konkurs zostały nadesłane 23 projekty logotypu. Logo z założenia powinno (i tak też było w przypadku wyłonionej pracy) nawiązywać w jakiś sposób do przedstawianego tematu. Często twórcy konstruują je ze stylizowanych i pomysłowo zaaranżowanych pierwszych liter nazwy symbolizowanego podmiotu, lub też wmontowują charakterystyczne dla niego elementy graficzne. Logo powinno podkreślać i w skondensowany sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu, a u odbiorcy wywoływać odpowiednie skojarzenia, nastrój oraz motywować do pożądanej reakcji. Czy to się udało? Zapewne zdania będą podzielone.

Autorka wybranego logotypu, Pani Monika Sochacka, (wydział Grafiki na ASP im. Jana Matejki w Krakowie) w słowach opisu swojego projektu uzasadniała logo powstało z ligatury (połączenia) pierwszych liter nazwy Nowy Wiśnicz. Łuki opierają się na kształcie krzywaśni widniejącej w herbie miasta, w tym przypadku spełniają rolę akcentu przyciągającego wzrok. W abstrakcyjnej, nowoczesnej formie znaku kryją się elementy architektoniczne charakterystyczne dla barokowego zamku tj. brama, wieża. Wystawę wszystkich prac można oglądać w galerii piwnic ratuszowych. Po przyjęciu wskazanego logotypu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, logo zostało po raz pierwszy publicznie zaprezentowane 9 czerwca 2015 roku poprzez rozwieszenie na Ratuszu.