rrr

Trasa rajdu przebiegać będzie (miejsce wyjazdu) stadion sportowy poniżej Zamku Kmitów i Lubomirskich przez Stary Wiśnicz (drogą południową), Kobyle do Chronowa.

W programie Rajdu zaplanowano zwiedzanie zabytków: gotycko-renesansowego kościoła św. Wojciecha w Starym Wiśniczu z roku 1520 fundacji Piotra Kmity, drewnianego kościoła pw. Św. Ducha w Chronowie z roku 1687, wybudowanego w konstrukcji zrębowej, krytego gontem a wnętrzu utrzymanym w stylu barokowym z przełomu XVII i XVIII w.

W części rekreacyjnej odwiedzimy gospodarstwo agroturystyczne „Gnutkoland”, gdzie odbędą się „poczęstunek z grilla”, gry i zabawy. Kolejnym punktem programu będzie wyprawa w kierunku pomnik przyrody nieożywionej „Skałek Chronowskich”, które według ludowych podań z zamierzchłej przeszłości (jedna z legend zostanie przytoczona w miejscu zwiedzania) to skamieniała świątynia słowiańskiego bóstwa niebios i błyskawic – Swaroga.

 I Rodzinny Rajd Rowerowy rozpocznie się spotkaniem organizacyjnym 19 lipca 2015 r. od godz. 16.00 na Stadionie Sportowym.

 Szczegółowe informacje oraz zapisy w Miejskim Ośrodku Kultury lub pod nr telefonu (14) 612-87-04

Regulamin

oświadczenie