P1130107W okresie przedświątecznym do Ośrodka Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu przybywają grupy, które chcą pomnażać wiedzę o zwyczajach, obrzędach i tradycjach związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 10 marca 2017r. gościliśmy grupę z Zespołu Szkół Gminnych w Nieszkowicach Wielkich, która przybyła z nauczycielami i wolontariuszką uczącą tam języka angielskiego. Kusalka Herach przybyła ze Sri Lanki, ma 21 lat i studiuje na University of Kelaniya. W ramach pracy wolontariackiej chce aktywnie wpływać na wyrównywanie szans edukacyjnych w różnych częściach świata przez podnoszenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności językowych i propagowanie tolerancji. W swej pracy chętnie włącza się w działania, w których poznaje zwyczaje i kulturę Polski. W Starym Wiśniczu zaznajomiła się z małym wycinkiem bogactwa kulturowego naszego regionu słuchając o zwyczajach i biorąc udział w warsztatach. Plany, które ma na przyszłość dotyczą studiów komparatystycznych między Polską a Indonezją i doświadczenia, które gromadzi zapewne będą jej pomocne. Młodzież chętnie pracuje z Kusalką, rozwijając przy tym kompetencje językowe.  Współdziałanie jest korzystne dla wszystkich i owocuje ciekawymi pomysłami