Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka do puszek na podopieczną Fundacji Auxilium Sary Wąs chorującą

na autyzm.

Sara jest uczennica pierwszej klasy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni. Wcześniej uczęszczała tam do grupy przedszkolnej. Dziewczynka znajduje się pod stałą opieka Poradni dla Dzieci z Autyzmem w Krakowie, objęta była Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Rozwój Sary przebiega z opóźnieniem we wszystkich sferach funkcjonowania. Największe trudności dostrzega się w rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz w aktywności własnej dziecka. W zachowaniu Sary widoczne są zaburzenia sensoryczne smakowo – węchowe, prawie codziennie zdarzają się reakcje krzyku płaczu, buntu i złości. Sara lubi spędzać czas na huśtawce oraz bawić się lalkami.

Dzięki pracy specjalistów Sara chętniej nawiązuje kontakty z innymi: uśmiecha się, podchodzi, patrzy w oczy, przytula się. Lubi przebywać w grupie rówieśniczej, coraz chętniej uczestniczy w zabawach grupowych i terapii, wypowiada coraz więcej słów i znacznie lepiej rozumie i spełnia kierowane do niej polecenia.

Dziewczynka wymaga intensywnej pracy terapeutycznej, indywidualnego wsparcia i pokierowania. Wymaga także dalszej diagnozy, gdyż z uwagi na całościowy charakter zaburzeń i jego dynamikę trudno ocenić stopień opóźnienia rozwoju intelektualnego, a tym samym zapewniać dziecku właściwą pomoc.

Mama chciałby zapewnić dziecku możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych, lecz możliwości finansowe rodziny nie pozwalają na zorganizowanie wyjazdu.

Dla Sary najważniejsza jest intensywna i wszechstronna stymulacja rozwoju, najlepiej można to osiągnąć poprzez turnusy rehabilitacyjne dla osób z autyzmem i zajęcia z profesjonalistami, których rodzina niestety nie jest w stanie sfinansować samodzielnie. Sytuacja rodziny Sary jest trudna. Z uwagi na opiekę nad Sarą mama nie może podejmować zatrudnienia, gdyż dziewczynka wymaga opieki przez całą dobę. W rodzinie, na utrzymaniu pozostaje 17-letni brat dziewczynki.

Jeśli chcesz wesprzeć rehabilitację Sary Wąs, będziemy wdzięczni za wpłatę każdej kwoty na jej subkonto w Alior Banku: 93 2490 0005 0000 4600 9940 0084 Dziękujemy serdecznie za każdą wpłatę!