Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.

Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nowego Wiśnicza, Stowarzyszenie 60+Nowy Wisnicz i Miejski Ośrodek Kultury z wielką satysfakcją zapraszają na jubileuszową, XV edycję festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”. Patrząc z kilkunastoletniej perspektywy, Festiwal staje się uzasadnionym pretekstem do odwiedzania Nowego Wiśnicza – nie tylko zapewnia udział w barwnym widowisku muzycznym o walorach edukacyjno-artystycznych niosącym ponadczasowe treści, ale również daje możliwość zagłębienia się w  kanon polskich, niezłomnych bohaterów będący wzorcem do naśladowania i powodem do dumy.

Festiwal jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne to projekt skierowany do społeczności Województwa Małopolskiego, a ideą tego konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii w przystępny i przyjemny sposób. Muzyczno-wokalne obszary Festiwalu poprzez gawędy i pieśni każdorazowo stają się pretekstem do ilustracji fabuły opiewanych wydarzeń.

Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu, równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii małej i dużej Ojczyzny nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową, więzi rodzinne oraz daje wiele radość i satysfakcji.

Instytucjom i organizacjom delegującym uczestników na Festiwal, proponujemy przeprowadzenie lokalnych przesłuchań konkursowych, które pozwolą przygotować uczestników do festiwalowych eliminacji.

Przesłuchania festiwalowe przed komisją artystyczną powołaną przez organizatorów zaplanowane zostały na dzień 3 listopada (piątek). Jednakże w przypadku nadesłania w regulaminowym czasie większej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania dwudniowych eliminacji konkursowych, które odbędą się
2 i 3 listopada (czwartek i piątek).

Wyłonieni laureaci wystąpią w Koncercie festiwalowym 11 listopada 2017 roku,
w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej
i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei oraz regulaminu Festiwalu w Państwa środowisku.

Download (DOC, 34KB)

Download (DOC, 47KB)