Zakończenie II etapu IV Rajdu Konnego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Nowym Wiśniczu

29 kwietnia o godz. 16.00 w Nowym Wiśniczu odbyło się zakończenie II etapu IV Rajdu Konnego Szlakiem Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Wiśnicza. Przybyłych Ułanów, zaproszonych gości oraz mieszkańców na wiśnickim rynku przywitała Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza pod batutą Krzysztofa Wołowca. Po złożeniu meldunku, przez inicjatora rajdu rotmistrza Ryszarda Sobieraja, władzom samorządowym, uformowano kolumny i udano się w kierunku Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”. Po dotarciu na miejsce okolicznościowe przemówienia wygłosili: Pani Burmistrz Małgorzata Więckowska, kustosz Muzeum Pani Maria Serafińska-Domańska, prezes Stowarzyszenia Bochniaków pan Stanisław Kobiela oraz rtm. Ryszard Sobieraj. Odmówiona została modlitwa za wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, której przewodził proboszcz wiśnickiej parafii ksiądz Krzysztof Wąchała. Kwiaty oraz zapalone znicze złożono pod tablicą upamiętniającą pobyt rtm. Witolda Pileckiego w Wiśniczu. W hołdzie poległym funkcjonariusze Zakładu Karnego wykonali salwę honorową. Następnie uczestnicy rajdu przeszli na dziedziniec Zamku w Wiśniczu, gdzie odbyły się pokazy musztry konnej oraz władania lancą i szablą.

Oprócz tych atrakcji na dziedzińcu wiśnickiego zamku znajdowały się stoiska tematyczne, a w jednym z nich można było zapoznać się z nowością wydawniczą Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, książką prezesa stowarzyszenia Stanisława Kobieli „Ucieczka rtm. Witolda Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza”.

Zamek odwiedzili również w tym czasie opiekunowie i uczestnicy rowerowego rajdu “Niewidomi na tandemach”, który odbywa się w dniach 28.04 – 6.05, pod patronatem Burmistrz Nowego Wiśnicza. Taka forma aktywności sportowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób z dysfunkcją wzroku oraz wśród  wolontariuszy, bez których rajd nie byłby możliwy.

Na zakończenie IV Rajdu Konnego przybyłym ułanom, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom przy ognisku przygrywali oraz śpiewali ułańskie melodie Jakub Stokłosa i Dawid Widełka zachęcając przybyłych do wspólnego wykonania.

Wśród uczestników rajdu byli członkowie:

Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej Brygady Kawalerii z Niepołomic, Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Piłsudskiego, Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm. Witolda Pileckiego w Chrzanowie, którzy wystąpili w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Kasztanka z Laskowej, Ochotnicza Kawaleria Niepołomice.