XXI Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych

PROTOKÓŁ

Komisji Artystycznej XXI Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych

Nowy Wiśnicz, 27 maja 2018r.

 

Komisja w składzie:

 1. dr Waldemar Groń
 2. mjr Leszek Mieczkowski
 3. kpt. Stefan Żuk

po wysłuchaniu orkiestr biorących udział w XXI Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych przyznała następujące miejsca, dyplomy i nagrody pieniężne:

 

I miejsce i nagrodę w wysokości 1050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100) Orkiestrze Dętej OSP Grobla,

 

Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne po 800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) dla:

 • Orkiestry Dętej Okulice.
 • Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Brzeska.

 

Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne po 700 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) dla:

 • Strażackiej Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza,
 • Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Dolnej.

 

 Do udziału w Finale 41. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr „Echo Trombity” w Nowym Sączu w dniach 22-24 czerwca 2018 r., komisja zakwalifikowała:

 • Orkiestrę Dętą Okulice,
 • Orkiestrę Dętą Miasta Brzeska,
 • Strażacką Orkiestrę Dętą ze Starego Wiśnicza,
 • Strażacką Orkiestrę Dętą z Lipnicy Dolnej.

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie 60+ Nowy Wiśnicz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu.

Komisja dziękuje wszystkim orkiestrom za udział w XXI Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych oraz organizatorom za przygotowanie i realizację Parady.