Jarmark Wiśnickie Specjały

Jarmark Wiśnicki, został zainicjowany w roku jubileuszu 400-lecia lokacji miasta. Organizatorzy nawiązując do Aktu Lokacyjnego, w którym to Król Polski Zygmunt III Waza, z dniem 8 czerwca 1616 roku zezwolił […by w tymże mieście odbywały się trzy jarmarki roczne …], podjedli próbę ożywienia tradycji organizowania dorocznych Jarmarków. Po raz kolejny zapraszając w gościnę dnia 15 sierpnia 2018 roku, szeroko otwieramy miejskie bramy.  Wówczas to na wiśnickim rynku raczyć się będzie można smakowitym jadłem, napitkiem, nabywać towary różne oraz bawić przy muzyce i widowiskach.
Partnerzy: