XVI dycja festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.


Kochajcie Ojczyznę nie świątecznie, ale codziennie, zawsze, trwale i stale.
Kornel Ujejski
(1823-1897)

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu zapraszają do udziału w XVI edycji festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.
Rok 2018 dla Polaków jest szczególny, symboliczny, skłaniający do refleksji. Pamięcią sięgamy do czasów zniewolenia, do lat prześladowania, rusyfikacji i germanizacji, wielkich powstań i zrywów narodowowyzwoleńczych, do dni, w których po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapę świata. W uchwale Sejmu ustanawiającej rok 2018, Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, m.in. czytamy: „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale
i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz
w codziennym trwaniu polskich rodzin”.
W tradycyjnych domach rodzinnych ten tlący się żar dążenia do niepodległości, był rozniecany na wiele sposobów. Dzieci uczono postawy odrzucającej niewolę oraz dumy z bycia Polakiem. Starsze pokolenia zapoznawały młodzież z ojczystą literaturą, historią, geografią ale także malarstwem i muzyką. Dla wielu Polaków dom rodzinny stał się nośnikiem kultury, skarbnicą i stróżem narodowych tradycji, ojczystego języka, obyczajów i religii oraz miejscem gdzie hartowano ducha polskości m.in. przez pieśni patriotyczne.

Festiwal jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne to projekt skierowany do społeczności Województwa Małopolskiego, a ideą tego konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii w przystępny i przyjemny sposób.
Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu, równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii małej i dużej Ojczyzny nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową, więzi rodzinne oraz daje wiele radość i satysfakcji.
Instytucjom i organizacjom delegującym uczestników na Festiwal, proponujemy przeprowadzenie lokalnych przesłuchań konkursowych, które pozwolą przygotować uczestników do festiwalowych eliminacji.
Przesłuchania festiwalowe zaplanowano na dzień 5 listopada w wyłonieni laureaci wystąpią w Koncercie festiwalowym 11 listopada 2018 roku, w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej
i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei oraz regulaminu Festiwalu w Państwa środowisku.

Download (DOC, 49KB)


Download (DOC, 35KB)