XVI dycja festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.


Kochajcie Ojczyznę nie świątecznie, ale codziennie, zawsze, trwale i stale.
Kornel Ujejski
(1823-1897)

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu zapraszają do udziału w XVI edycji festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.
Rok 2018 dla Polaków jest szczególny, symboliczny, skłaniający do refleksji. Pamięcią sięgamy do czasów zniewolenia, do lat prześladowania, rusyfikacji i germanizacji, wielkich powstań i zrywów narodowowyzwoleńczych, do dni, w których po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapę świata. W uchwale Sejmu ustanawiającej rok 2018, Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, m.in. czytamy: „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale
i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz
w codziennym trwaniu polskich rodzin”.
W tradycyjnych domach rodzinnych ten tlący się żar dążenia do niepodległości, był rozniecany na wiele sposobów. Dzieci uczono postawy odrzucającej niewolę oraz dumy z bycia Polakiem. Starsze pokolenia zapoznawały młodzież z ojczystą literaturą, historią, geografią ale także malarstwem i muzyką. Dla wielu Polaków dom rodzinny stał się nośnikiem kultury, skarbnicą i stróżem narodowych tradycji, ojczystego języka, obyczajów i religii oraz miejscem gdzie hartowano ducha polskości m.in. przez pieśni patriotyczne.

Festiwal jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne to projekt skierowany do społeczności Województwa Małopolskiego, a ideą tego konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii w przystępny i przyjemny sposób.
Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu, równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii małej i dużej Ojczyzny nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową, więzi rodzinne oraz daje wiele radość i satysfakcji.
Instytucjom i organizacjom delegującym uczestników na Festiwal, proponujemy przeprowadzenie lokalnych przesłuchań konkursowych, które pozwolą przygotować uczestników do festiwalowych eliminacji.
Przesłuchania festiwalowe zaplanowano na dzień 5 listopada w wyłonieni laureaci wystąpią w Koncercie festiwalowym 11 listopada 2018 roku, w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej
i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei oraz regulaminu Festiwalu w Państwa środowisku.

Download (DOC, 49KB)


Download (DOC, 35KB)

Jarmark “Wiśnickie Specjały”

W dniu 15 sierpnia, po raz trzeci z rzędu na wiśnickim rynku odbył się Jarmark Wiśnickie Specjały. Impreza ta poprzez swoją cykliczność oraz duże zainteresowanie w latach poprzednich, zdążyła się już wpisać w kalendarz wydarzeń kulturalnych związanych z Nowym Wiśniczem w okresie wakacyjnym.

Uroczystości tego dnia rozpoczęła odpustowa msza święta, na której poświęcono wieńce żniwne, bochny chlebów, bukiety kwiatów oraz ziół. Po jej zakończeniu, zebrani udali się w orszaku, w towarzystwie Strażackiej Orkiestry Dętej ze Starego Wiśnicza na wiśnicki rynek. Rozpoczynały już na nim swą działalność rzemieślnicze stoiska wystawiennicze oraz „Karczma u Czernieckiego”.
Po uroczystym otwarciu Jarmarku Wiśnickie Specjały oraz działalności kulinarnej w „Karczmie Czernieckiego” na wiśnickiej scenie zagrała Strażacka Orkiestra Dęta ze Starego Wiśnicza prezentując swój repertuar.

W trakcie tegorocznego Jarmarku w ramach projektu „Wokół tradycji, rzemiosł i kulinariów różnych” odbył się konkurs kulinarny na „Wiśnickie Specjały 2018”. Wzięły w nim udział: Koło Gospodyń Wiejskich z Olchawy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łomna, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Muchówce, Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Kumoszki” z Moszczenicy, Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” z Jadownik, Porębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne z Poręby Spytkowskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Kobylanki” z Kobyla. Warto podkreślić, że wszystkie wykwintne potrawy stworzone w ramach konkursu były oparte o przepisy pochodzące z najstarszej książki kucharskiej Stanisława Czernieckiego „Compendium Ferculorum”. Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Jaworska – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
z Brzeska, Sylwia Stachowicz – etnolog oraz Andrzej Szostak – kucharz, po degustacji przygotowanych przez panie potraw oraz objętych tajemnicą obradach przyznała:

  1. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie,
  2. miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Kumoszki”,
  3. miejsce ex aequo – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Tradycja” z Jadownik oraz Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Muchówce.

Wyróżnienia otrzymały:
Porębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne z Poręby Spytkowskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łomna, Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Kobylanki” z Kobyla.

Dopełnieniem popisów kulinarnych odbywających się w ramach Jarmarku było „Gotowanie na olbrzymiej patelni” przez pana Andrzeja Szostaka. Przygotował on olbrzymią potrawę inspirowaną kuchnią Czernieckiego. Każdy obecny tego dnia na wiśnickim rynku mógł ją skosztować, tak jak i potrawy przygotowane w ramach konkursu „Wiśnickie Specjały 2018”.
W związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia świętem Matki Bożej Zielnej oraz dożynkami odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec żniwny. Został rozstrzygnięty głosami publiczności, jednak podkreślenia wymaga, że nie mieli oni łatwego zadania, ponieważ każdy z wieńców odznaczał się pomysłowością, a trud jego wykonania był duży.

Wyniki były następujące:

  1. miejsce – Świetlica Wiejska w Kobylu,
  2. miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łomna,
  3. miejsce – Świetlica Wiejska w Połomiu Dużym.

Wyróżnienia otrzymały:
Koło Gospodyń Wiejskich w Olchawie, Świetlica Wiejska w Królówce oraz Świetlica Wiejska w Leksandrowej.

W ramach tegorocznego Jarmarku odbył się „III Festiwal Kapel Weselnych”, podczas którego na wiśnickiej scenie zaprezentowało swój repertuar się sześć zespołów. Jury w składzie: Karina Banaś, Radosław Brydniak oraz Dawid Kurnik oceniło kapele i przyznało:

  1. miejsce dla zespołu „Kuba Band”,
  2. miejsce otrzymał zespół „Lubię to”,
  3. miejsce „Kapela Remo”.

Wyróżnienia przyznano dla zespołów:
„Rose Band”, „Fokus” oraz „Kapeli Grać”.

W trakcie trwania występów publiczność miała możliwość zatańczenia na specjalnie w tym celu ułożonym podeście.

Centralnym wydarzeniem tegorocznego Jarmarku był występ zespołu Baciary, który przyciągnął na wiśnicki rynek ogromne tłumy mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz, ale i przyjezdnych gości. Zwieńczeniem dnia był występ 2-krotnego Mistrza Polski Prezenterów Dyskotek dj-a PEMA! pochodzącego z Nowego Wiśnicza.

 


Wieńce dożynkowe

Jarmark

Konkurs kulinarny

Koncert Gwiazdy Wieczoru – zespół “Baciary”

Pema !

Folder  „Wokół tradycji, rzemiosł i kulinariów różnych”:

Download (PDF, 13.78MB)