Warsztaty Bożonarodzeniowe w OER


Szanowni Państwo,
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu organizuje warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, terapeutów zajęciowych oraz instruktorów placówek kultury
pn. Od Adwentu do Świąt Bożego Narodzenia. Warsztaty odbędą się w czterech terminach do wyboru 12,13,14 lub 15 listopada 2018 r. od godz. 14.00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Starym Wiśniczu.
O wybranym przez Państwa terminie należy poinformować organizatorów na karcie zgłoszenia.
Program warsztatów:
– Wprowadzenie do tematu Od Adwentu do Świąt Bożego Narodzenia –obrzędy, zwyczaje, tradycje, wierzenia z przedstawionego okresu.
Część praktyczna:
– Lampiony adwentowe;
– Kalendarz adwentowy;
– Anioły Bożego Narodzenia z materiałów naturalnych;
– Tradycyjne ozdoby choinkowe;
– Szopka Bożonarodzeniowa
– Papieroplastyka w tematyce bożonarodzeniowej;
– Szerokie zastosowanie masy papierowej w dekoracjach świątecznych;
– Fluid maskujący wykorzystany w kartkach świątecznych;
– Styropian- ryt w pracach plastycznych.
Warsztaty zostaną zakończone wręczeniem certyfikatów.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października 2018 r. – termin ostateczny (ze względu na zabezpieczenie materiałów szkoleniowych). Akredytacja za udział
w warsztatach wynosi 40,-zł od osoby, co stanowi pokrycie materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek. Do pisma została załączona karta zgłoszenia, którą należy wypełnić
i przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona). W razie rezygnacji z zarezerwowanego terminu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie organizatora.

Informację o warsztatach udziela Pani Bernadetta Błoniarz, tel. 146128704.
Materiały dotyczące warsztatów zostały umieszczone na stronie internetowej www.mok.nw.com.pl

Download (DOCX, 15KB)

Kółko plastyczne


Zapraszamy na zajęcia Kółka Plastycznego w Galerii “Fakt”. W programie różnorodna oferta zajęć plastycznych, malarstwo, rysunek, wycinanki oraz inne ciekawe techniki. Nie zabraknie także ciekawostek z historii sztuki. Zajęcia prowadzi mgr sztuki Agata Załupska, instruktor, plastyk, grafik, fotografik 😉 Zapraszam!

XVI dycja festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.


Kochajcie Ojczyznę nie świątecznie, ale codziennie, zawsze, trwale i stale.
Kornel Ujejski
(1823-1897)

Szanowni Państwo,

Burmistrz Nowego Wiśnicza oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu zapraszają do udziału w XVI edycji festiwalu „Z pieśnią patriotyczną i żołnierską przez wieki”.
Rok 2018 dla Polaków jest szczególny, symboliczny, skłaniający do refleksji. Pamięcią sięgamy do czasów zniewolenia, do lat prześladowania, rusyfikacji i germanizacji, wielkich powstań i zrywów narodowowyzwoleńczych, do dni, w których po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapę świata. W uchwale Sejmu ustanawiającej rok 2018, Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, m.in. czytamy: „Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale
i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz
w codziennym trwaniu polskich rodzin”.
W tradycyjnych domach rodzinnych ten tlący się żar dążenia do niepodległości, był rozniecany na wiele sposobów. Dzieci uczono postawy odrzucającej niewolę oraz dumy z bycia Polakiem. Starsze pokolenia zapoznawały młodzież z ojczystą literaturą, historią, geografią ale także malarstwem i muzyką. Dla wielu Polaków dom rodzinny stał się nośnikiem kultury, skarbnicą i stróżem narodowych tradycji, ojczystego języka, obyczajów i religii oraz miejscem gdzie hartowano ducha polskości m.in. przez pieśni patriotyczne.

Festiwal jako przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne to projekt skierowany do społeczności Województwa Małopolskiego, a ideą tego konkursu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii w przystępny i przyjemny sposób.
Zachęcamy, aby uczestnicy przygotowując się do konkursu, równocześnie zagłębiali się w genezę powstania utworów. Odkrywanie historii małej i dużej Ojczyzny nie tylko przynosi wymierne, edukacyjne efekty, ale również wzmacnia tożsamość kulturową, więzi rodzinne oraz daje wiele radość i satysfakcji.
Instytucjom i organizacjom delegującym uczestników na Festiwal, proponujemy przeprowadzenie lokalnych przesłuchań konkursowych, które pozwolą przygotować uczestników do festiwalowych eliminacji.
Przesłuchania festiwalowe zaplanowano na dzień 5 listopada w wyłonieni laureaci wystąpią w Koncercie festiwalowym 11 listopada 2018 roku, w sali Rycerskiej Wiśnickiego Zamku.

Mając na uwadze popularyzację szeroko rozumianej piosenki patriotycznej
i żołnierskiej, autorzy konkursu zwracają się z prośbą o rozpowszechnienie idei oraz regulaminu Festiwalu w Państwa środowisku.

Download (DOC, 49KB)


Download (DOC, 35KB)