Ferie w Gminie Nowy Wiśnicz na półmetku

Ferie w KobyluCzas ferii to okres odpoczynku, ale to również czas zagospodarowania dzieciom w sposób twórczy i bezpieczny wolnych dni od zajęć szkolnych. Już tradycyjnie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu wspólnie ze świetlicami wiejskimi w poszczególnych miejscowościach gminy Nowy Wiśnicz organizuje program feryjny pn. „Pożyteczne ferie”. W programie dominują zajęcia rekreacyjno – wypoczynkowe tj. gry i zabawy ruchowe zarówno w salach świetlic wiejskich jak i na świeżym powietrzu, bale karnawałowe, grupowy wyjazd na lodowisko oraz zajęcia, których przesłaniem jest hasło „bawiąc uczymy”. Ważną częścią udanego wypoczynku stają się zajęcia pozostawiające po sobie wymierne efekty. M.in. świetlica wiejska w Kobylu wspólnie z MOK Nowy Wiśnicz oraz Fundacją Wspomagania Wsi realizuje projekt pn. „Nie zapominajmy o naszych sąsiadach”.

Założeniem projektu jest by w sposób atrakcyjny, pożyteczny, kreatywny i bezpieczny dla siebie i innych spędzić w grupie rówieśników, dwa feryjne tygodnie. Uczestnicy oprócz miło spędzanego czasu mają do wykonania specjalne zadanie – nieść pomoc najstarszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom wsi. Lansowanie takiego tematu nie tylko pozwoli na spełnienie dobrego uczynku, ale również pozwoli na kształtowanie szacunku młodego pokolenia do osób starszych oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nauczy umiejętnie rozpoznawać i dostrzegać w środowisku lokalnym te osoby, które potrzebują wsparcia czy wręcz życzliwości ze strony sąsiada. Uczestnicy projektu na zasadzie wywiadu środowiskowego wyłonili kilka osób, które są odwiedzane, prowadzone są z nimi rozmowy, robione są im zakupy, świadczona jest różnorodna pomoc. M.in. dla nich dzieci opracowały fragmenty tekstów, które głośno czytają. W zamian dowiadują się np. o ciekawych historiach z czasów dawnych o swojej miejscowości.
Oczywiście również ważnym aspektem projektu jest prowadzenie aktywnego wypoczynku. W programie uczestnicy feryjnych zajęć m.in. wyjadą do kina, odwiedzą Zakład Ozdób Szklanych, wspólnie przygotują widowisko teatralne, które zostanie wystawione dla rówieśników. Ponadto każdy uczestnik zajęć, codziennie otrzymuje drobny posiłek w formie drugiego śniadania.
Każda ze świetlic przygotowała program z atrakcjami (znaleźć go można na stronie internetowej www.nw.com.pl oraz www.mok.nw.com.pl), z którego mogą korzystać uczestnicy zajęć z innych świetlic, takim jest gminny turniej tenisa stołowego w Muchówce.

Leszek Marszałek

Projekt “Pożyteczne ferie 2014r.” w Kobylu

kobyle ferie jpg

Harmonogram dzienny prowadzonych zajęć  feryjnych –

Swietlica Wiejska w Kobylu.

 

Lp Data Miejsce Tematyka zajęć Prowadzący Czas trwania Ilośćuczestników
1 03.02 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

Domy osób starszych które zamierzamy odwiedzić

–          Omówienie harmonogramu projektu.–          Podzielenie zespołu realizującego na grupy.

–          Ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie i wykonanie upomimku dla podopiecznych, któryn zostanie wręczony na zakończenie projektu.

–          Zapoznanie uczestników z zadaniem i harmonogramem zajęć.

–          Przydzielenie projektowiczom osób, którymi będą się opiekować/pomagać.

 

Odwiedziny kolejnych podopiecznych w ich domach

 • •  rozmowa na temat pomocy, jakiej oczekują.
Krystyna Biernat – koordynator 

 

 

   4 h

 

      18

2 04.02. 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

 

 

Domy podopiecz-nych

Rozmowa z uczestnikami o oczekiwanej pomocy ze strony podopiecznych. 

Wyposażenie grup w niezbędny sprzęt .

 

Wizyta u podopiecznych:

 • •    prace porządkowe,
 • •     robienie zakupów,
 • •     rozmowa

( według potrzeb).

 Krystyna Biernat- koordynator

 

  4 h

 

      18

3 05.02. 2014 Świetlica Wiejska, 

 

 

 

 

 

Plener

Zabawy  i   gry stolikowe z prawidłami

 • •   rozwijanie pozytywnych cech charakteru,
 • •    współzawodnictwo

 

Akcja „Czytamy głośno”.

 

Zabawy na śniegu:

 • •    saneczkowanie
 • •    śnieżki
 • •    lepienie figur śniegowych
 • •    rozwijanie cech motorycznych i ogólnej sprawności ruchowej  
 Krystyna Biernat- koordynator

 

 

 

  4 h

   

      18

4 

 

 

 

 

 

 

 

06.02. 2014 

 

 

 

Świetlica Wiejska 

 

 

 

Domy podopiecz-

nych

Zajęcia plastyczne na temat:„Zima i gwiazdka”

 • •    kształcenie wrażliwości estetycznej
 • •    rozwijanie aktywności twórczej

 

Odwiedziny podopiecznych.

 • •    Rozmowy i praca według potrzeb
 • •    zaproszenie na wieczór poetycki

 

Agata Załupska-plastyk 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

 

  4 h

   

 

      18

5 07.02. 2014 Świetlica Wiejska Wieczór poetycki  z udziałem podopiecznych 

 • •    głośne czytanie poezji Wisławy Szymborskiej
 • •    konkurs na najciekawszą rymowankę
 • •    prezentacja utworów
 • •    wspólna biesiada
Krystyna Biernat-koordynator 

Dyrektor MOKu

 

Burmistrz Miasta

i Gminy

 

Dorota Jawień -nauczyciel

 

 

5 h

 

 

   18

6 10.02.2014 Świetlica Wiejska 

 

 

 

Domy podopiecz-

nych

 

 

Zabawy z muzyką

 • •    aerobik
 • •    nauka tańca

 

Wizyta u podopiecznych:

 • •    prace porządkowe,
 • •     robienie zakupów,
 • •    przygotowanie posiłku,
 • •     rozmowa

( według potrzeb).

 

Bernadetta Błoniarz MOK Nowy Wiśnicz

 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

4h

 

 

   18

7 11.02.2014 Kino “Planeta”w Brzesku Wyjazd do kina trójwymiarowego“Planeta” w Brzesku na wybrany film

 • •    dostarczanie wrażeń

 i emocji

 • •    dyskusja 
Krystyna Biernat-koordynator 

Janina Kolarz- nauczyciel

 

4h

 

  18

8 

 

 

 

 

 

 

12.02. 2014  Świetlica Wiejska 

 

 

Domy podopiecz-

nych

Wycieczka do Zakładu Ozdób Szklanych

 • •    obserwacja procesu produkcji
 • •    próby malowania wytworów przez uczestników wycieczki
 • •    rozwijanie wrażliwości artystycznej

 

Odwiedziny u podopiecznych

 • •    opieka nad zwierzętami domowymi
Wiesław Ćwik – zakład ozdób szklanych 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 

  4h

 

 

   18

9 13.02.2014 Świetlica Wiejska Przygotowanie strojów .Czytanie z elementami inscenizacji  wierszy J. Brzechwy dla podopiecznych

 • •    poznanie literatury

 z elementami humoru

i groteski

 • •    wyzwalanie radości

 i śmiechu

Krystyna Biernat-koordynator 

Uczestnicy projektu

 

   4h

 

   18

 

10 14.02.2014 Świetlica Wiejska WALENTYNKI

 • •    wyszukiwanie fraz

o miłości w internecie

 • •    tworzenie walentynkowych laurek i upominków
 • •    obdarowanie znajomych

 i podopiecznych

 

Krystyna Biernat-koordynator

 

 4h

 

   18