Druga wycieczka na Pogórze Ciężkowickie

9 września 2017r. druga grupa dzieci i młodzieży z naszej gminy wyruszyła na pogórze Ciężkowickie. Rezerwat „Skamieniałe miasto” i Muzeum Przyrodnicze zwiedzili uczestnicy wycieczki ze Świetlic w Królówce, Kopalinach i Kobylu.  Piękna pogoda, urokliwe miejsca, pełne tajemnic, legend, w otoczeniu, których przebywali wypełniły sobotni dzień. Pozostały miłe wrażenia i ogrom wiedzy o faunie i florze występującej nie tylko w obrębie rezerwatu, ale i wielu miejscach naszego kraju. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki środkom z Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017r. – współudział w działaniach promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Oferta pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY ANIMATORA KULTURY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KRÓLÓWCE

Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko pracyanimator kultury

w świetlicy wiejskiej w Królówce z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wisniczu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy animatora kultury w Świetlicy Wiejskiej w Królówce.

 1. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury, Rynek 6, 32-720 Nowy Wiśnicz.
 2. Określenie stanowiska, ilość etatów: animator kultury, ½ etatu
 3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, czas zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy,  czas zatrudnienia od 18.09.2017 r. do 17.12.2017 r.; z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

lub

umowa o pracę na okres 6 m-c + 3 m-c z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, osób kierowanych w ramach wniosku o organizowanie prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
 • odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane uzdolnienia np. muzyczne, organizatorskie lub inne,
 • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
 • umiejętność prowadzenia prac biurowych,
 • organizowanie zajęć  kulturalnych, rekreacyjnych,
 • organizowanie imprez,
 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych,
 • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys – curriculum vitae,
  3. świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy,
  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy,
  5. przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną , koncepcji funkcjonowania i prowadzenia zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Wiśniczu, Rynek 6  lub pocztą na adres mok@nowywisnicz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2017 r. kontakt telefoniczny 14-61-28-704.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.