Celem konkursu jest promowanie upiększania otoczenia naszych domów, podnoszenie umiejętności kompozycyjnych kwiatów i krzewów, zdobywanie nowych wiadomości potrzebnych do dalszych prac pielęgnacyjnych.