Przedsięwzięcie o charakterze aktywnego wypoczynku adresowane do uczestników placówek kulturalnooświatowych działających przy MOK Nowy Wiśnicz.