Parada Orkiestr Dętych

Ukazanie ważnej roli orkiestr dętych w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym powiatu bocheńskiego. Stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń instruktorów i kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych oraz promocja mikroregionu poprzez środowiska artystyczne

Orkiestra Dęta w Królówce