Świetlicada

Przedsięwzięcie rekreacyjno-edukacyjne o charakterze integracyjnym środowisk wiejskich z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Turniej adresowany jest do uczestników zajęć świetlicowych oraz placówek kulturalnooświatowych działających przy MOK.