Żołnierskie Mormorando

Małopolskie Retrospekcje Piosenki Żołnierskiej „Żołnierskie Mormorando”

Konfrontacje wykonawców na tle wydarzeń historycznych narodu polskiego. Ideą projektu jest propagowanie wartości patriotycznych oraz popularyzowanie historii Polski w przystępny i nowatorski sposób.

Dwuetapowe działania: Pierwszy etap to artystyczne przesłuchania konkursowe. Osoby i zespoły, które zakwalifikują się do drugiego etapu, wystąpią w Koncercie Laureatów.